Magnetka »Poutní kostel Navštívení Panny Marie (Skoky)«

  • Číslo: 547
  • Kategorie: Církevní
  • Kraj: Karlovarský
  • Okres: Karlovy Vary
  • Obec: Skoky / Maria Stock

Sedlák Adam Lienert vybudoval v roce 1717 ve Skokách kapli zasvěcenou Panně Marii Pomocné a nechal pro ni vymalovat u toužimského malíře Johanna Wolfganga Richtera kopii zázračného obrazu -Pasovské madony. To jsou začátky slavného poutního místa. Modlitby a prosby k Panně Marii ve skokovské kapli byly účinné, roční počet poutníků záhy přesahoval 30 000. Věhlas Skoků a zdejšího obrazu Panny Marie Pomocné se šířil po širokém okolí a dodnes přežívá ve známém českém rčení „panenko skákavá“. Příliv poutníků a obětních peněz podnítilo místní vrchnost k rozhodnutí nahradit kapli větším kostelem. Návrh stavby byl zadán v roce 1736 staviteli Johannu Schmiedovi a již na jaře 1738 byl monumentální dvouvěžový kostel zasvěcený Navštívení Panny Marie slavnostně vysvěcen.

Rozkvět Skoků definitivně ukončil až odsun původního obyvatelstva regionu (1946), nástup komunistické moci a nakonec výstavba přehrady na řece Střele (1965 – 68). Byla zatopena přístupová cesta a trasa elektrické přípojky, obyvatelé Skoků byly vystěhováni a obec byla srovnána se zemí. Poutní tradice se však ve Skokách přesto udržela. Další zkázu přinesla paradoxně svobodná devadesátá léta, kdy se poutní kostel díky své opuštěnosti stával snadným cílem zlodějů. Byl několikrát vykraden a zbytky mobiliáře pak byly deponovány v tepelském klášteře. Kostel přežíval se zazděnými vchody až do roku 2006. Tehdy zloději měděného plechu zničili střechy věží i sanktusník.

Katastrofa byla ale impulsem k záchraně. Příznivce poutního místa propojilo občanské sdružení Pod střechou, z havarijních fondů se podařilo rychle odvrátit hrozící nebezpečí a opravit alespoň nouzově poničené střechy. Bylo ovšem zřejmé, že opuštěnému místu je třeba především vrátit život, nemá-li se znovu ocitnout v troskách.

K oživení Skoků každoročně směřuje projekt Živé Skoky, zahrnující dobrovolnou průvodcovskou službu, koncertní cyklus, výstavy, brigády a letní tábory. Častá lidská přítomnost v opuštěném objektu přináší své ovoce. Ve Skokách se postupně obnovuje také duchovní život. Na Skoky je navázána poutní Skokovská stezka, vedoucí z Teplé do Skoků, originální a ojedinělý projekt poutní trasy spojené s poznáním okolní krajiny. Skoky dnes navštíví kolem 3000 návštěvníků ročně.

Více informací najdete na www.skoky.eu

Sdílejte tuto magnetku

Prodejní místa

  • Poutní kostel Navštívení Panny Marie - Skoky
    Skoky
    Web prodejce

Další magnetky v okrese Karlovy Vary

Další magnetky v okruhu km

 

Magnetka - Poutní kostel Navštívení Panny Marie (Skoky)

Magnetka »Poutní kostel Navštívení Panny Marie (Skoky)« na mapě

Zobrazit Poutní kostel Skoky na větší mapě

Svatební oznámení

Moderní i klasická svatební oznámení.

Průkazové foto Cheb

Průkazové fotografie v Chebu na počkání

Turistická razítka

Katalog turistických razítek nejen z ČR

Cheb a okolí

Informace o památkách, přehled kultury, regionální katalog firem

Tiskárna Cheb

Tiskové služby pod jednou střechou.

nahoru

2008 – 2024 © Studio Black Queen | Cheb a Chebsko | Tiskárna Cheb | Turistická razítka | Svatební oznámení