Magnetka »Město Pelhřimov«

 • Číslo: 225
 • Kategorie: Města a obce
 • Kraj: Vysočina
 • Okres: Pelhřimov
 • Obec: Pelhřimov

Prvotní osídlení se pravděpodobně rozkládalo kolem kostela sv. Víta a v ulici Hrnčířské již v první polovině 13. století. Tato osada byla v roce 1289 vypleněna Vítkem z Hluboké. V roce 1290 bylo biskupovi Tobiáši z Bechyně králem Václavem II. uděleno právo znovu město založit a opevnit jej hradbami. V období husitských válek stál Pelhřimov na straně táboritů a dokonce jim dal i jejich duchovního vůdce Mikuláše Biskupce z Pelhřimova. Rozvoj města příznivě ovlivnila těžba stříbra v okolí Křemešníku. Ve městě byla také rozvinuta celá řada řemesel, hlavně soukenictví, plátenictví, tkalcovství, barvířství, perníkářství a pivovarnictví. Zejména pivovarnictví má v Pelhřimově dlouhou tradici. Pivo se zde začalo vařit roku 1552, kdy město obdrželo právo várečné. Dnešní pivovar, ve kterém se dnes vaří pivo s příznačným názvem „Poutník“, byl postaven koncem 19. století v lokalitě Na Hradišti. Vyráběné pivo je plzeňského typu, nepasterizované, bez chemických přísad a vynikající chuti.Roku 1550 koupil panství Adam Říčanský z Říčan, který dal v těsné blízkosti městských hradeb postavit zámek. Adamův syn Karel však svým zasahováním do práv měšťanů a ustavičnými spory pelhřimovské dohnal k tomu, že se roku 1572 vykoupili z poddanství. Roku 1596 byl Pelhřimov císařem Rudofem II. povýšen na královské město.Devatenácté století bylo pro město obdobím rozvoje průmyslu. Zakotvil zde především průmysl kartáčnický, pletařský a výroba zemědělských strojů. Čtvercové náměstí, jež patří mezi jedno z největších čtvercových náměstí v České republice, od dob založení města prakticky nezměnilo tvar ani velikost. Díky několika katastrofálním požárům, které postihly zejména centrum města a měšťanské domy, má náměstí ucelený vzhled a měšťanské domy jednotný renesančně-barokní charakter. Jsou zde zastoupeny všechny významné stavební slohy. S jejich historií vás seznámí „Stezka po stavebních slozích“, která začíná na Masarykově nám. před domem čp. 10. Naučná stezka vede městskou památkovou rezervací, která v roce 2009 oslavila 40. let od svého založení.

Pověst o založení města Ke vzniku města se váže hned několik pověstí. Tato pověst je jednou z mnoha, které si lidé předávali z generace na generaci. Historicky lze doložit snad jen fakt, že v letech 1224 – 1225 byl pražským biskupem Pelhřim (Peregrin) z Vartenberka. Jedna ze známých variant pověsti o založení města vypráví tento příběh. Kdysi dávno byla založena osada na nedalekém vršku. Byl odtud dobrý rozhled, obyvatelé věděli o každém, kdo projel po nedaleké obchodní stezce. Velmi často tam však nepříjemně foukal vítr a pro stavební materiál jezdili stále dál do níže položených míst. Také vody nebyl na kopci dostatek. Jednoho dne zajeli osadníci do údolí říčky Bělé, kde ve stínu stromu ležel muž. „Kdo jsi, poutníku?“ optali se osadníci. „Jsem biskup Pelegrin a jdu do Říma. Kdo jste vy a co zde děláte?“ odpověděl muž. Osadníci vyprávěli o stavbě osady i nesnázích, které jejich dílo doprovázely. Biskup jim odvětil: „Proč nepostavíte osadu rovnou tady? Je zde voda, dřevo i úrodnější půda.“ Mnozí z osadníků pak začali znovu stavět na novém místě, v údolí. Později jednali o tom, jak město pojmenovat. Vzpomněli si na moudrou poutníkovu radu. Na jeho památku pojmenovali město Pelhřimov a do městského znaku umístili postavu poutníka v městské bráně.

více na www.pelhrimovsko.cz

Sdílejte tuto magnetku

Prodejní místa

 • Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
  pokladna muzea
  Web prodejce
 • Muzeum Strašidel a Galerie M
  Masarykovo nám. 17, Pelhřimov
  Web prodejce
 • Turistické informační centrum Pelhřimov
  Masarykovo nám. 10, Pelhřimov
 • Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje
  Děkanská 4, Pelhřimov

Další magnetky v okrese Pelhřimov

Další magnetky v okruhu km

 

Magnetka - Město Pelhřimov

Magnetka »Město Pelhřimov« na mapě

Zobrazit Město Pelhřimov na větší mapě

Svatební oznámení

Moderní i klasická svatební oznámení.

Průkazové foto Cheb

Průkazové fotografie v Chebu na počkání

Turistická razítka

Katalog turistických razítek nejen z ČR

Cheb a okolí

Informace o památkách, přehled kultury, regionální katalog firem

Tiskárna Cheb

Tiskové služby pod jednou střechou.

nahoru

2008 – 2024 © Studio Black Queen | Výměna odkazů | Prohlášení o přístupnosti | Cheb a Chebsko | Tiskárna Cheb | Turistická razítka